ประชาสัมพันธ์

    สมาชิกผู้ถือบัญชีธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี Email Account ของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมของท่าน ที่เว็บไซต์ https://recyclebankservice.mahidol.ac.th (ใช้งานได้เฉพาะเครือข่าย Intranet ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)

 • สำหรับบุคลากรสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ด้วย ชื่อ.นามสกุล (3 ตัวอักษร) และ รหัสผ่าน เช่นเดียวกับการใช้งานระบบ Email ของมหาวิทยาลัย
 • สำหรับนักศึกษาสามารถลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ด้วย อักษร u/g ตามด้วยรหัสนักศึกษา และ รหัสผ่าน เช่นเดียวกับการใช้งานระบบ Email ของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ

    กรณีไม่สามารถ Login เข้าใช้ระบบได้ ให้ท่านทดสอบการเข้าใช้ Webmail ของมหาวิทยาลัย หากยังไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้อีก กรุณาติดต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี เรื่องการใช้ Webmail


ข้อแนะนำในการใช้งานระบบ
 • รองรับการใช้งาน Web Browser
  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 10.0 ขึ้นไป
  • Google Chrome เวอร์ชั่น 25.0 ขึ้นไป
  • Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 20.0 ขึ้นไป
  • Safari เวอร์ชั่น 6.0 ขึ้นไป
  ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
เลือกประเภทผู้ใช้งานให้เหมาะสม